Leger des Heils

 

Tot het Leger des Heils in Gorinchem behoort een blijmoedige groep mensen met geloof in Jezus, die waarde hechten aan de woorden van de Bijbel, en die geloof in woord en daad uit willen dragen. Dat doen we samen als geloofsgemeenschap, samen met vrijwilligers die ons daarbij helpen, samen met christenen van andere kerken en samen met anderen die ook behoren tot het leger des Heils wereldwijd en in de stad. Het Leger des Heils biedt verschillende diensten aan zoals huis&haard, Grijs Genoegen en de daklozenopvang. Meestal opvangplekken en begeleiding. Neem voor meer informatie contact op. 

Openingstijden

Niet bekend

Contact

Bezoekadres
Leger des Heils
Nicolaas Pieckstraat 43-45
4205BR Gorinchem
Route