WMO

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen die moeite hebben met het zelfstandig blijven wonen en meedoen in de samenleving, ondersteuning kunnen krijgen van de gemeente. Het gaat om voorzieningen als huishoudelijke ondersteuning, rolstoelen, vervoer, woningaanpassingen, dagbesteding, individuele begeleiding en kortdurend verblijf zoals logeer-, weekend- en vakantieopvang.

Onderstaand het overzicht van zorgaanbieders voor de gemeente Gorinchem.

Overzicht zorgaanbieders | Gemeente Gorinchem

 

Contact

Bezoekadres
Gemeente Gorinchem
Stadhuisplein 1
4205AZ Gorinchem
Route

Telefoonnummers
0183 659535