E-health bij eetproblemen

E-health is het gebruik van internet en technologie bij het behandelen van bijvoorbeeld psychische problemen. E-health bij eetproblemen bestaat onder andere uit:

  • online informatie en oefeningen (via een internetprogramma)
  • ondersteuning van een behandelaar via e-mail
  • een online eetdagboek waarin de diëtist tips en adviezen geeft over het eetgedrag

Verschillende GGZ-centra en centra voor eetstoornissen hebben speciale programma's ontwikkeld.

Vergoeding

  • Psychische behandeling voor jongeren tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. De huisarts of jeugdpsychiater kan doorverwijzen voor een psychische behandeling. Kijk hier voor meer informatie Toegang tot jeugdhulp.
  • Voor volwassenen vanaf 18 jaar valt psychische hulp onder de zorgverzekering. Vraag aan de GGZ-instelling of uw zorgverzekeraar of e-health bij eetstoornissen voor u wordt vergoed. 

Vaak wordt een online behandeling vergoed als de behandeling dezelfde inhoud en hetzelfde effect heeft als de 'gewone' behandeling. 

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'E-health bij eetproblemen'

Alle veelgestelde vragen