Echtscheiding van de ouders

Als ouders scheiden is dat heel ingrijpend voor kinderen. Goede begeleiding is dan nodig.

Kind met beperking of bijzondere behoeften

Kinderen met een ontwikkelingsstoornis of een beperking kunnen anders reageren op een scheiding dan andere kinderen.

Jeugdhulp

Heeft uw kind een beperking en door de scheiding extra hulp nodig? Dan kunt u jeugdhulp aanvragen.

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Echtscheiding van de ouders'

Alle veelgestelde vragen