Gebruikelijke zorg

Gebruikelijke zorg is normale zorg die u als partner, ouder of huisgenoot aan iemand geeft.

  • Gebruikelijke zorg als ouder: uw kind verzorgen, opvoeden en begeleiden. Ook als uw kind een probleem heeft met de gezondheid.
  • Gebruikelijke zorg voor partners: een paar dagen voor uw zieke partner zorgen. Of helpen met eten, drinken, wassen en aankleden.
  • Gebruikelijke zorg voor huisgenoten: helpen bij huishoudelijke taken.

Gebruikelijke zorg is niet verplicht. Maar u krijgt minder professionele zorg vergoed als uw huisgenoten gebruikelijke zorg kunnen geven.

Mantelzorg

Mantelzorg is meer dan gebruikelijke zorg. U bent mantelzorger als u uw partner, ouder, kind of andere naaste - onbetaald - veel zorg geeft. Deze zorg is meer dan u normaal gesproken van elkaar kunt verwachten. Ook mantelzorg is niet verplicht.

Professionele zorg

Overbelasting huisgenoten

Soms is de gebruikelijke zorg te zwaar voor uw huisgenoot. Dan kan de thuiszorg - tijdelijk - hulp geven. Bijvoorbeeld:

  • logeeropvang: logeren in een zorginstelling. Uw huisgenoten hoeven dan geen zorg te geven en kunnen even ‘uitrusten’. Dit heet ‘respijtzorg’ of vervangende zorg.

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen