Organisatie voor Jeugd en Opvoedhulp

Maakt u zich zorgen over uw kind? Bijvoorbeeld omdat uw kind drugs gebruikt of onhandelbaar is? Of heeft uw kind ernstige problemen op school? Vraag dan eerst hulp aan bij uw gemeente.

Doorverwijzen naar Jeugd en Opvoedhulp

Bij zeer moeilijke problemen, verwijst uw gemeente of hulpverlener u door naar een organisatie voor Jeugd en Opvoedhulp. Een organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp helpt u en uw gezin thuis. Wat doet een organisatie voor Jeugd en Opvoedhulp precies?

  • Organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp bieden ondersteuning bij ingewikkelde problemen in de opvoeding.
  • Ze helpen kinderen met gedragsproblemen.
  • Ze helpen kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling.
  • Ze ondersteunen bij de opvoeding.

De hulp van Jeugd & Opvoedhulp bestaat uit:

  • hulp thuis - ambulante jeugdhulp (op afspraak)
  • hulp overdag - persoonlijk of in een groep bij een organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp
  • hulp op locatie - bijvoorbeeld op school, in de kinderopvang of vrouwenopvang
  • hulp uit huis - in een pleeggezin of in een jeugdinstelling van een organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp

Hulp regelen

Vergoeding

De gemeente vergoedt de kosten voor jeugd- en opvoedhulp.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen