Toegang tot jeugdhulp

Zoekt u begeleiding voor uw kind met een beperking of gedragsprobleem? Of wilt u hulp bij het oplossen van problemen in uw gezin? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor jeugdhulp en ondersteuning.

 • Jeugdhulp is voor kinderen tot 18 jaar.
 • Uw gemeente geeft advies. Samen met uw kind bekijkt uw gemeente welke hulp het beste past.
 • U regelt samen met uw gemeente de juiste jeugdhulp.
 • Uw gemeente bekijkt wat u als ouder kunt doen. En hoe uw gemeente u kan ondersteunen.

Uw gemeente hoeft niet alle zorg zelf te geven. Soms schakelt uw gemeente deskundige organisaties in.

Hulp

Hoe de gemeente uw kind helpt, is afhankelijk van uw situatie:

 • Ambulante jeugdhulp: als er problemen zijn in uw gezin. Bijvoorbeeld uw kind spijbelt of is depressief. Of uw kind maakt veel ruzie.
 • Pleegzorg: als uw kind door ernstige problemen niet thuis kan blijven wonen.
 • Jeugdzorgplus: heeft uw kind bescherming nodig tegen zichzelf of anderen? Dan biedt een gedwongen opname in een instelling voor jeugdzorgplus - gesloten jeugdzorg - misschien een oplossing.
 • Wonen in een jeugdinstelling: uw kind woont vrijwillig of gedwongen in een instelling.
 • Jeugd-GGZ: heeft uw kind psychiatrische en/of psychische problemen? En remmen deze problemen de ontwikkeling van uw kind? Dan geeft jeugd-GGZ hulp.
 • Jeugdzorg: heeft uw kind een beperking (verstandelijke of lichamelijk)? Of een chronische ziekte of psychische stoornis? Uw gemeente biedt u en uw kind ondersteuning. 

Regelen

Doorverwijzing arts

Heeft u een doorverwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist voor jeugdhulp? Dan krijgen u en uw kind direct toegang tot jeugdhulp. Een indicatie is dan niet meer nodig.

Zorg van de ouders

De gemeente bekijkt samen met u wat u als ouder kunt doen. En hoe de gemeente u kan ondersteunen. Hoeveel uren u werkt, bepaalt voor een deel het aanbod van uw gemeente. U mag daarbij zelf bepalen hoeveel u werkt.

Co-ouderschap

 • Bent u co-ouders? En woont u in 2 verschillende gemeentes? Dan heeft u samen een ‘hoofdverblijf’ voor uw kind aangewezen. Of een rechter heeft tijdens de scheidingsuitspraak een hoofdverblijf vastgesteld. U krijgt jeugdhulp in de gemeente van dit hoofdverblijf.
 • Bent u het als co-ouders niet eens over het hoofdverblijf voor uw kind? Dan overleggen de 2 gemeentes met elkaar. Zij kiezen dan de gemeente waar de jeugdhulp voor uw kind het beste geregeld kan worden. Het sociale netwerk - school, sport en vriendenkring - is dan belangrijk.

Meer weten?

 

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen