JeugdzorgPlus

Bij JeugdzorgPlus zit een jongere in een JeugdzorgPlus-instelling: een intensieve vorm van jeugdhulp. JeugdzorgPlus is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar met:

  • gedragsproblemen die zo erg zijn dat de jongere een gevaar is voor zichzelf, of voor anderen

Vaak is er sprake van:
- psychiatrische klachten. Bijvoorbeeld autisme en ADHD
- een (licht) verstandelijke beperking
- verslaving aan alcohol of drugs
- gedragsproblemen

Hulp

  • JeugdzorgPlus is een gesloten instelling. Uw kind kan niet alleen naar buiten. En andere mensen kunnen niet naar binnen.
  • De behandeling heeft als doel de jongere beter te leren functioneren in de maatschappij. Het is de bedoeling dat uw kind na een tijd weer thuis kan wonen. Of in een pleeggezin of zelfstandige woonruimte.
  • Het hele gezin krijgt hulp tijdens de behandeling.
  • Sommige instellingen hebben een school op het terrein.

Regelen

  • Opname in een JeugdzorgPlus-instelling kan alleen met een 'machtiging gesloten jeugdzorg' van de kinderrechter. Uw gemeente kan u hier meer informatie over geven.
  • Een kinderrechter kan ook een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp geven. Dit betekent dat als de jongere zich aan bepaalde voorwaarden houdt, hij of zij niet (terug) hoeft naar de instelling voor gesloten jeugdhulp.

Meer weten?

  • Vind gegevens van JeugdzorgPlus-instellingen. Elke instelling heeft zijn eigen behandelmethoden. Sommige instellingen werken voor jonge (aanstaande) moeders met ernstige gedragsproblemen. Of voor jongens met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'JeugdzorgPlus'

Alle veelgestelde vragen