Kinderbescherming

Lukt het niet om de problemen met uw kind op te lossen met deskundigen? En is de ontwikkeling van uw kind in gevaar? Dan kan de kinderrechter  jeugdbescherming opleggen.

Verschillende opvoedproblemen

De ontwikkeling van uw kind kan misschien in gevaar zijn:

 • door ernstige opvoedproblemen, bijvoorbeeld als uw kind niet naar school gaat, of onhandelbaar is
 • bij seksueel misbruik
 • bij strafbaar gedrag door uw kind, of door u als ouder
 • bij drugsgebruik of misbruik van alcohol door uw kind, of door u als ouder
 • als u - of uw partner - psychische problemen heeft
 • bij verwaarlozing van uw kind
 • bij kindermishandeling

Maatregelen kinderbescherming

De kinderrechter kan verschillende beslissingen nemen:

 • ondertoezichtstelling: u blijft thuis zelf voor uw kind zorgen. Maar uw kind staat onder toezicht van een gezinsvoogd. Dit toezicht duurt maximaal 1 jaar.
 • uithuisplaatsing: uw kind woont tijdelijk in een pleeggezin). U mag contact houden met uw kind. Maar uw kind woont in het andere gezin.
 • ontzetting uit ouderlijk gezag: uw kind mag niet meer bij u wonen. En u mag niets meer bepalen voor uw kind. Uw kind krijgt een voogd. Uw kind groeit op in een pleeggezin of tehuis totdat uw kind 18 jaar is.

Een gecertificeerde instelling (voorheen: Bureau Jeugdzorg) voert de kinderbeschermingsmaatregel uit. 

Meldpunt

 • Maakt u zich ernstig zorgen over een kind? Bel dan:
  - het meldpunt Veilig Thuis: 0800 2000 (gratis, 7 dagen per week, 24 uur lang bereikbaar) of
  - met de politie in de buurt: 0900 - 8844 (niet gratis).
 • Is er een spoedsituatie? Bel dan het gratis alarmnummer 112.
 • Veilig Thuis, gemeenten, een wijkteam of gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming kunnen ook de Raad voor Kinderbescherming inschakelen.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Kinderbescherming'

Alle veelgestelde vragen