Leren werken met computer en internet

Een computer is bijna onmisbaar in het dagelijks leven. U verstuurt er bijvoorbeeld e-mails mee. Daarnaast zijn mobiele telefoons en internet ook steeds belangrijker.

U vindt online - op internet - veel informatie. U kunt online ook allerlei zaken regelen. Bijvoorbeeld met uw gemeente of zorgverzekeraar.

Cursus, persoonlijke hulp of inloopspreekuur

Wilt u leren werken met een computer, mobiele telefoon of tablet? Dan heeft u verschillende mogelijkheden:

  • computercursus volgen
  • inloopspreekuur bezoeken van een maatschappelijke organisatie
  • uitleg vragen aan een vrijwilliger

Waar kunt u terecht?

De volgende organisaties en personen geven mogelijk 'computerlessen' of persoonlijke hulp:

Meer weten?

  • Digitaalhulpplein.nl, voor het vinden van een computercursus of inloopspreekuur bij u in de buurt
  • Seniorweb.nl, voor uitgebreide informatie over computers en internetgebruik
  • E-health, over het gebruik van digitale hulpmiddelen voor uw gezondheid
  • Digitaal zorg aanvragen
  • Watvindik.nl, gegevens van coaches die computercursussen geven aan mensen met een beperking
  • Domotica, over technologische hulpmiddelen om apparaten in uw woning te beïnvloeden

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Leren werken met computer en internet'

Alle veelgestelde vragen