Hospice of Bijna-Thuis-Huis

Bent u - of een familielid - ongeneeslijk ziek? Dan komt er een moment dat u niet meer thuis kunt of wilt wonen. U kunt dan terecht in een 'hospice' voor zorg en verblijf tijdens uw laatste levensfase (palliatieve zorg).

  • U krijgt in een hospice zorg in een huiselijke sfeer. Van familie en speciaal opgeleide vrijwilligers.
  • Artsen en verpleegkundigen bieden palliatief terminale zorg (PTZ). Dat is pijnbestrijding en zorg om de kwaliteit van leven te verbeteren. U kunt ook palliatieve zorg in een ziekenhuis krijgen.

Palliatief terminale zorg

U krijgt een indicatie palliatief terminale zorg  als een arts vaststelt dat de levensverwachting minder dan drie maanden is. De indicatie is geldig tot aan het overlijden, ook als dat langer duurt dan drie maanden. De indicatie hoeft dus niet tussentijds verlengd te worden. 

Soorten hospices

In Nederland zijn verschillende soorten hospices:

  • Zelfstandige hospices: met laag complexe zorg (bijna-thuis-huizen) en met hoog complexe zorg.
  • Hospices verbonden aan een verpleeginstelling of verzorgingsinstelling: palliatieve units.
  • Hospices speciaal voor kinderen.

Voorwaarden verblijf

  • Heeft u een indicatie? Dan moet u vaak bij een hospice aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze verschillen per hospice. Vaak kijkt een hospice naar de ziekte, de voorspelling van artsen, de woonsituatie en de beschikbare mantelzorg (de zorg van partner, familieleden en vrienden).

Vergoeding

Verblijf en zorg in een hospice kan op 3 manieren worden vergoed:

Vergoeding in een particulier hospice of bijna-thuis-huis

  • Dit valt onder wijkverpleging als de patiënt op het moment van indicatiestelling thuis of in het ziekenhuis wordt verzorgd op grond van de zorgverzekeringswet.
  • Dit valt onder de Wet langdurige zorg als patiënt op het moment van indicatiestelling al Wlz-zorg krijgt (thuis of in een zorginstelling). 

Vergoeding in een toegelaten hospice

  • Dit valt onder kortdurend eerstelijns verblijf als de patiënt op het moment van indicatiestelling thuis of in het ziekenhuis wordt verzorgd op grond van de zorgverzekeringswet.
  • Dit valt onder de Wet langdurige zorg als patiënt op het moment van indicatiestelling al Wlz-zorg krijgt (thuis of in een zorginstelling).

Vraag bij het hospice van uw keuze of het een WTZI-hospice is.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties