Hulpvraag verduidelijken

Het is belangrijk dat u de juiste zorg of ondersteuning krijgt. Daarom moet u goed weten wat u - of uw kind - precies nodig heeft. Dit heet ‘hulpvraag verduidelijken'. U kunt hierbij hulp krijgen van:

Hulp

Is uw vraag duidelijk? Zoek dan naar de juiste oplossing.

  1. Onderzoek wat u zelf kunt doen. Bijvoorbeeld een cursus of training volgen. Of een hulpmiddel gebruiken. Of uw levensstijl veranderen. Soms helpt een advies van iemand die hetzelfde meemaakt ook bij het oplossen van uw probleem.
     
  2. Vraag hulp aan mensen uit uw omgeving. Bijvoorbeeld familie, vrienden, buren en vrijwilligers. Dit heet 'informele zorg'.
     
  3. Zoek professionele zorg. Bijvoorbeeld lichte hulp in huis. Of begeleiding op het werk. Of een opname in een zorginstelling.

Professionele zorg of hulp regelen

Heeft u professionele zorg of hulp nodig? Dan heeft u een indicatie, verwijzing of beschikking nodig.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen