Thuisbegeleiding

Een thuisbegeleider bezoekt u thuis en probeert samen met u problemen op te lossen. Uw thuisbegeleider geeft:

  • adviezen om zelfstandiger te zijn
  • praktische tips om taken uit te voeren, bijvoorbeeld uw administratie bijhouden, plannen en organiseren, contact maken en onderhouden met anderen
  • uw gezin ondersteuning bij de opvoeding
  • hulp om zelf aan de slag te gaan

Soms maakt de thuisbegeleider video-opnames. Dit heet video home training. Deze methode is vooral geschikt voor een gezin met kinderen. Met de video ziet u hoe de dingen bij u thuis gaan.

Wie zorgt voor thuisbegeleiding?

Vergoeding

  • U vraagt eerst een indicatie aan bij het Wmo-loket van uw gemeente. De gemeente vergoedt dan de kosten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U betaalt daarnaast een eigen bijdrage. Het CAK  berekent uw eigen bijdrage.  Het CAK stuurt u ook de rekening.

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Bij u in de buurt