Thuis wonen met zorg uit de Wlz

Heeft u - of uw kind - intensieve zorg nodig door een beperking, of door ouderdom? Maar wilt u thuis blijven wonen? Met een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg) kan dat.

 • U krijgt zorg thuis vanuit de Wlz als u gezond en veilig thuis kunt blijven wonen.
 • Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of u geschikt bent voor zorg vanuit de Wlz.

De Wlz biedt 3 mogelijkheden voor zorg thuis:

 • het volledig pakket thuis (vpt)
 • het modulair pakket thuis (mpt)
 • het persoonsgebonden budget (pgb)

Volledig pakket thuis

 • 1 zorgaanbieder levert alle zorg die past bij uw zorgprofiel.
 • Het CIZ stelt het zorgprofiel op.
 • U spreekt met de zorgaanbieder af welke zorg u wilt. U maakt afspraken over wanneer de hulpverlener komt. De afspraken legt u samen vast in een zorgplan.
 • Bij een volledig pakket thuis horen ook maaltijden, huishoudelijke hulp en dagbesteding.
 • Op volledig pakket thuis leest u meer over het volledig pakket thuis. 

Modulair pakket thuis

 • U krijgt zorg van 1 of meerdere zorgaanbieders thuis.
 • U spreekt met de zorgaanbieder(s) af welke onderdelen - modules - van de Wlz-zorg u wilt.
 • U legt de afspraken samen vast in het zorgplan. 
 • U krijgt geen maaltijden via een modulair pakket thuis.
 • Op modulair pakket thuis leest u meer over het modulair pakket thuis. 

Persoonsgebonden budget (pgb)

 • Het pgb is een geldbedrag waarmee u zelf zorg inkoopt.
 • U kiest zelf de zorgverlener(s). Dat kunnen professionele zorgverleners zijn. Maar bijvoorbeeld ook familieleden.
 • U legt afspraken samen vast in een zorgverleningsovereenkomst.
 • De Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleert de afspraken en betaalt de zorgverleners uit.
 • Op persoonsgebonden budget in de Wlz leest u meer over het pgb. 

Combinatie

U kunt het modulair pakket thuis combineren met een persoonsgebonden budget. U krijgt dan bepaalde zorg van een zorgaanbieder uit het modulair pakket thuis. De overige zorg koopt u in met een pgb.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen