Samen eten en drinken

Binnen Gorinchem zijn een aantal plekken waar u gezellig met anderen kunt eten en koffie kunt drinken. Lijkt u dat leuk, ga eens kijken op één van de websites:

  • Bij het Seniorencafé op maandag- en vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur aan de Burgstraat 37 te Gorinchem. De koffie, thee en koeken zijn geheel gratis. Het gaat vooral om contact maken met elkaar.
  • Ook zijn er activiteiten in Wijkcentrum Rozenobel, dukatenplein 2, 4205 GE Gorinchem
  • Dienstencentrum de Bogerd, Willem de Vries Robbéweg 100, 4206 AN Gorinchem

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties