Activiteiten

Activiteiten

Heeft u de behoefte om gezellig samen te eten en te drinken? Binnen Gorinchem zijn een aantal plekken waar u dit kunt doen. U kunt bijvoorbeeld terecht bij het Seniorencafé op maandag- en vrijdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur aan de Burgstraat 37 in Gorinchem. De koffie, thee en koeken zijn geheel gratis. Het gaat vooral om contact maken met elkaar. Ook kunt u terecht bij Wijkcentrum Rozenobel, te vinden op Dukatenplein 2 in Gorinchem, of Dienstencentrum de Bogerd.   

Verder bieden de volgende locaties verschillende activiteiten aan: 

Seniorensoos

Bij de seniorensoos is iedereen van 65 jaar en ouder welkom. De eerste woensdag van de maand is altijd een vrije inloop waar iedereen binnen kan lopen voor een kop koffie of thee en een praatje. Naast gezellig praten worden activiteiten ondernomen in overleg met de deelnemers. U bent niet verplicht om met de activiteit mee te doen. Alleen gezellig van gedachten wisselen is ook goed. Een lidmaatschap kost per jaar 27,50 euro. Per ochtend kost het 1 euro om deel te nemen.

Wanneer: Woensdagochtend, van 09:30 tot 11:30 uur

Waar: Buurt- en speeltuinvereniging West, Henri Knapstraat 44 in Gorinchem.

Inloophuis uitzicht

Heb je behoefte aan een luisterend oor, een gezellig gesprek of een plaats om jezelf te zijn? In het inloophuis (link naar website hebben ze alle tijd voor je. Loop gerust binnen!

Wanneer: woensdag tot en met zondag, van 14:00 tot 16:00 uur

Waar: Krijtstraat 20 in Gorinchem

Ontmoetingskamer 

De Ontmoetingskamer is een koffie inloop voor senioren uit Gorinchem.

Wanneer: donderdag van 10:00 tot 11:30 uur

Waar: Wijnkoperstraat in Gorinchem. In de welzijnsruimte op de begane grond. Ingang aan de kant van de parkeerplaats. 

Leefgemeenschap Zilt

Wekelijks is er op donderdag een open maaltijd. Deze begint om 18:00 uur. Het is een gezellige ontmoetingsplaats (link naar website www.leefgemeenschapzilt.nl) voor de bewoners van Zilt en mensen uit de buurt en oud-meewoners. Voor deelname aan de maaltijd vragen we een kleine vergoeding van 3 euro. Na de maaltijd ruimen we samen de boel weer op en drinken we nog samen koffie.

Wanneer: donderdag om 18:00 uur

Waar: Sint Hubertuslaan 25, 4205 ZA Gorinchem

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties