Beschermd en begeleid wonen

Beschermd en begeleid worden

Als u belemmerd wordt door een psychiatrische aandoening of een verstandelijke beperking en u denkt aan beschermd of begeleid wonen, dan is hier een indicatie voor nodig via de Wet langdurige zorg. Dit heet een Wlz-indicatie. Deze kan aangevraagd worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Heeft u daar hulp bij nodig? Dan kunt u vragen naar een WLZ-consulent.

Binnen Gorinchem en de omliggende regio zijn er woonvoorzieningen vanuit ASVZSyndion en Philadelphia. Ook Yulius heeft begeleide woonvormen.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties