Bureau sociaal raadslieden

De Sociale Raadslieden van MEEVivenz bieden ondersteuning, in het soms ondoorzichtige gebied van wet- en regelgeving. Zij geven informatie en advies over wetten, regelingen en voorzieningen, bijvoorbeeld over inkomen, voorzieningen en toeslagen.

De Sociaal Raadslieden hebben één keer per week spreekuur bij het Sociaal Team Spijksedijk 28, (eerste verdieping) 4207 GN Gorinchem.

Het spreekuur is op dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en daarnaast eens per maand op donderdag van 09.00 tot 12.00 uur.

  • U kunt een afspraak maken via het telefoonnummer 088 123 70 00.

Vragen kunnen ook telefonisch worden gesteld van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.30 uur.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties