Bureau sociaal raadslieden

De sociaal raadslieden van Vivenz bieden ondersteuning, in het soms ondoorzichtige gebied van wet- en regelgeving. Zij geven informatie en advies over wetten, regelingen en voorzieningen, bijvoorbeeld over inkomen, voorzieningen en toeslagen.

De Sociaal Raadslieden hebben één keer per week spreekuur bij het Sociaal Team Spijksedijk 28, (eerste verdieping) 4207 GN Gorinchem. Het spreekuur is op donderdag van 9.30 tot 13.30 uur.

  • U kunt een afspraak maken via het telefoonnummer 088 123 70 00

Vragen kunnen ook telefonisch worden gesteld op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.30 uur.

  •  Telefoonnummer: 088 123 70 11

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties