Hulp van een jeugdprofessional

Hulp van een jeugdprofessional

Iedereen met opvoedvragen of -problemen kan bij het Sociaal Team Gorinchem terecht. Ook bij problemen vanwege psychische klachten of verstandelijke beperkingen. Bij de hulp die onze jeugdprofessionals verlenen, zijn vier uitgangspunten belangrijk: 

  • Uw hulpvraag staat centraal, niet de hulp die organisaties kunnen bieden.
  • Hulp is gericht op uw gezin, en als het nodig is betrekken we graag ook andere familieleden, uw huisarts of onderwijsprofessionals.
  • U krijgt de hulp vooral in uw eigen omgeving, liefst met behulp van vertrouwde mensen rond uw kind of gezin: uw netwerk.
  • In overleg met u kunnen de jeugdprofessionals een aanvraag indienen voor zwaardere, specialistische hulp.

Uw hulptraject

Afhankelijk van uw vraag of situatie bepalen de jeugdprofessionals of zij uw vraag zelf kunnen beantwoorden of wie u wellicht beter kan helpen. Daarna volgt een afspraak voor een eerste gesprek.

Dit gesprek vindt binnen twee weken na het eerste contact plaats, tenzij anders wordt afgesproken. In het gesprek gaat het over wat goed gaat en wat niet goed gaat. U beslist als cliënt zelf wie er bij gesprekken aanwezig is, zoals uw kind of een ander familielid.

Samen met de jeugdprofessional bepaalt u wat u of uw gezin zelf kan doen, waar extra hulp nodig is en met wie er meer gesprekken moeten volgen. Bijvoorbeeld om samen de situatie thuis of op school in kaart te brengen.

Actieplan

Vervolgens stelt u samen met de jeugdprofessional een actieplan op. Daarin staan onder andere de doelen van de ondersteuning of hulpverlening. Het actieplan beschrijft ook welke hulp wordt ingeschakeld. Dit kan hulp thuis van een jeugdprofessional zijn, van het jeugd- en gezinsteam, maar ook specialistische hulp van een regionale zorgaanbieder. Meer weten over hulp thuis van een jeugdprofessional? Neem dan een kijkje op deze pagina. Meer weten over hulp vanuit het jeugd- en gezinsteam? Kijk dan op deze pagina.

Bevestiging welke zorg passend is

De professionals uit het Sociaal Team Gorinchem beslissen in overleg met u welke zorg passend is. Als dit specialistische hulp van een regionale zorgaanbieder is, kan dit Zorg in Natura (ZiN) zijn of een Persoonsgebonden Budget (PGB). Wanneer de jeugdprofessional heeft besloten dat u specialistische zorg krijgt, krijgt u hiervan ook een officiële bevestiging. Deze bevestiging (beschikking) ontvangt u van de Serviceorganisatie, namens uw gemeente. Dan start de afgesproken hulp volgens het actieplan. Is de aangevraagde hulp nog niet beschikbaar vanwege een wachtlijst? Met uw jeugdprofessional bepaalt u hoe u de tussenliggende tijd overbrugt en met welk type hulp.

Het hulptraject

Hoe lang de hulp duurt, is afhankelijk van de doelen die u hebt vastgesteld. Hierover maakt u afspraken met uw jeugdprofessional in het actieplan. Tussentijds evalueren we de hulp en waar nodig sturen we bij. U hebt tijdens dit gehele hulptraject één vast contactpersoon, de jeugdprofessional. Hier kunt u altijd met uw vragen terecht. Verleent de jeugdprofessional zelf geen hulp? Dan besluiten we samen welke andere professional in uw hulptraject beter kan optreden als contactpersoon.

Afspraak afzeggen of verzetten?

Kunt u zich, om welke reden dan ook, niet aan een gemaakte afspraak houden? Dan verzoeken wij u dringend uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen.

  • De jeugdprofessionals van het Sociaal Team Gorinchem werken in dienst van Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid.
  • Wilt u meer weten over het aanbod van hulp- en vrijwilligersorganisaties? Kijk dan op de sociale kaart van SamenGorinchem

Heeft u andere vragen, bijvoorbeeld rondom trainingen en/of cursussen? Neem dan contact op met de betrokken jeugdprofessional of de schoolmaatschappelijk werker van de school van uw kind.

 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties