Ik heb schulden

Als u financiële problemen heeft, kan de juiste hulp ervoor zorgen dat uw problemen niet groter worden. U komt dan sneller uit de zorgen en krijgt meer rust. U kunt hiervoor contact met ons opnemen of u kunt terecht bij AVRES. U kunt hier ook terecht als er (nog) geen sprake is van schulden, maar deze wel dreigen te ontstaan. 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties