Ik heb schulden

Als u financiële problemen heeft, kan de juiste hulp ervoor zorgen dat uw problemen niet groter worden. U komt dan sneller uit de zorgen en krijgt meer rust. U kunt hiervoor contact met ons opnemen of u kunt terecht bij AVRES. U kunt hier ook terecht als er (nog) geen sprake is van schulden, maar deze wel dreigen te ontstaan. 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties