Ik wil graag werken

Binnen Gorinchem kunt u terecht voor het vinden van werk bij de reguliere uitzendbureaus. Te denken valt aan Olympia, Aditech, Werktalent, Randstand.

Lukt het u niet om werk te vinden, of weet u niet wat te doen, dan kunt u hiervoor ook terecht bij Avres. Samen met u bekijken zij uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties