Ik wil scheiden

Als je besluit om uit elkaar te gaan, volgt er vaak een lastige tijd. Er kunnen heftige gevoelens boven komen en tegelijkertijd moet er van alles geregeld worden. En als je kinderen hebt, heb je ook nog te maken met de emotionele gevolgen voor hen en alles wat je voor hen hebt te regelen. Welke stappen moet je zetten en hoe zorg je ervoor dat je kinderen er zo min mogelijk last van hebben?

Op de website van de rijksoverheid kun je een vragenlijst over jouw situatie invullen, waarna je een handige checklist krijgt van alles wat er geregeld moet worden bij jouw scheiding.

Als jullie kinderen hebben, is het belangrijk dat je met ze praat. Het liefst samen. Vertel het hen op hun eigen niveau, dus met woorden die zij op hun leeftijd begrijpen, over jullie besluit en wat er nu concreet gaat gebeuren. Tegen jonge kinderen kun je bijvoorbeeld zeggen: ‘Papa gaat ergens anders wonen.’ Geef ook ruimte aan hun gevoelens, hoe de situatie voor hen is. Er zijn in de bibliotheek of op internet kinderboekjes over echtscheiding te vinden die je kunnen helpen bij het praten met je kind. Op de volgende websites staat ook veel handige informatie hierover:


Mochten jullie en/of de kinderen ondersteuning nodig hebben bij dit proces, kunt u met ons contact opnemen. Op school is vaak ook een schoolmaatschappelijk werker met wie u hierover contact kunt leggen. Als het goed is heeft school de contactgegevens van de schoolmaatschappelijk werker aan jullie als ouders gecommuniceerd. Soms bieden wij ook speciale groepen aan voor kinderen in een echtscheidingssituatie. Daar is aandacht voor wat de scheiding voor hen betekent en hoe ze om kunnen gaan met alle veranderingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties