Kindermishandeling

Is jouw eigen thuissituatie niet fijn of maak je je zorgen om een kind in jouw omgeving? Blijf er niet mee rondlopen. Misschien is er niets aan de hand, maar wat als je zorgen terecht zijn? Je kunt iets doen door erover te praten of om advies te vragen.

Bel bij direct gevaar altijd 112. Gaat het niet goed in je gezin? Of ben je zelf slachtoffer van mishandeling? Dan kun je  Veilig Thuis terecht voor advies en hulp. Je kunt natuurlijk ook met ons contact opnemen. 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties