Ondersteuning ouderen

Ouderen willen en kunnen steeds langer zelfstandig hun leven leiden. Soms is daar ondersteuning bij
nodig. In Gorinchem zijn er veel mogelijkheden voor ondersteuning, zowel professioneel als met de
inzet van vrijwilligers.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties