Samenwerking met andere deskundigen

Samenwerking met andere deskundigen

In gemeente Gorinchem werken wij, als dit nodig is, met verschillende organisaties samen. 

Jongerenwerk

Vanuit jongerenwerk The Mall worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor onder andere jongeren, ouders/opvoeders en leerkrachten. Zij organiseren bijvoorbeeld ouderavonden, weerbaarheidstrainingen voor meiden, bieden een lessenpakket aan en jongeren kunnen gebruik maken van The Mall Studio. Wilt u meer weten over welke activiteiten The Mall aanbiedt? Kijk dan op hun website social media zoals Facebook en Instagram.

Vanuit het Sociaal Team zijn er twee jeugdprofessionals als contactpersoon verbonden aan het jongerenwerk vanuit The Mall. De jeugdprofessionals zijn beschikbaar voor de jongerenwerkers voor advies en overleg.

Gorinchem Beweegt

Op zoek naar een geschikte sport of activiteit voor uw kind? Veel informatie over lokale sportpunten en -activiteiten is te vinden op de website van Gorinchem Beweegt.

Vanuit Stichting Kinderopvang Gorinchem, Gorinchem Beweegt en jongerenwerk The Mall worden in de vakantieperiodes regelmatig activiteiten aangeboden voor kinderen en jongeren. Gedurende het hele jaar worden ook activiteiten georganiseerd voor kinderen vanuit een samenwerking tussen het SKG, Gorinchem Beweegt en gemeente Gorinchem, onder de naam ‘Carrousel’. Alle scholen in Gorinchem ondersteunen dit initiatief. Via scholen wordt ook de informatie verspreid over de Carrousel activiteiten, dus houd dit goed in de gaten!

Consultatiebureau/Jeugdgezondheidszorg en ziekenhuis

Jong Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt preventieve jeugdgezondheidszorg aan 0-18 jarigen in Zuid-Holland Zuid. Ze kijken mee met de groei en ontwikkeling van het kind. Ook met vragen kunnen ouders/opvoeders bij hen terecht. Het aanbod is gratis. Het consultatiebureau valt onder Jong JGZ. Daarnaast werken we samen met het ziekenhuis.

Politie

Vanuit het Sociaal Team Gorinchem werken wij samen met de verschillende onderdelen van de politie (bijvoorbeeld met de wijkagenten en Halt) en het Jeugd Preventie Team.

Het Jeugd Preventie Team (JPT) is onderdeel van Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid. Het JPT bestaat uit jeugdhulpverleners die preventief werken en gespecialiseerd zijn in delict gedrag (verzuim, diefstal en/of drugs gerelateerde problemen). Het JPT werkt onder andere samen met scholen, Leerplicht, Halt en het Sociaal Team Gorinchem. Jongeren tot 18 jaar kunnen worden aangemeld via een zorgmelding via Leerplicht of Halt. De jeugdprofessionals van het Sociaal Team nemen het vaak over van het JPT wanneer het traject daar afgerond is of als het traject langer duurt dan 3 maanden. Wilt u meer informatie over het JPT? Lees dan eens dit artikel op de website.

Halt richt zich al veertig jaar op het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit, vanuit de overtuiging dat jongeren een tweede kans verdienen. Onder jeugdcriminaliteit verstaat Halt gedrag van jongeren van 12 tot 23 jaar waarmee bepaalde - in wetten vastgelegde - normen worden overtreden en waarop een straf staat. Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren aan te pakken, zonder dat de jongere een strafblad krijgt. Hiernaast zijn er ook nog jongeren die door de school, de sportvereniging of de gemeente worden doorverwezen na het vertonen van grensoverschrijdend gedrag. De jongeren worden doorgestuurd naar Halt voor één van de preventieve Halt-interventies. Naast deze individuele interventies geeft Halt ook voorlichtingen op scholen, sportverenigingen of in de wijk. En doen ze samen met ketenpartners mee aan een projectmatige of wijkgebonden aanpak die is gericht op een veilige samenleving. Wilt u meer informatie over Halt? Kijk dan op de website.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties