Samenwerking met het onderwijs

Samenwerking met het onderwijs

Kinderopvang

Wij werken samen met Stichting Kinderopvang Gorinchem (SKG). Verspreid over Gorinchem zijn er meerdere kinderopvanglocaties van de SKG. Zij bieden peuteropvang, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en hebben een gastouderbureau. Bent u al bekend bij Stichting Kinderopvang Gorinchem of een andere kinderopvang? Zij kunnen ook met u meedenken of het Sociaal Team iets voor u kan betekenen en u waar nodig ondersteunen bij een aanmelding.

Basisonderwijs, voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

In Gorinchem zijn er reguliere en speciale basisonderwijs- en voortgezet onderwijsscholen. Bent u opzoek naar welke school passend is voor uw kind? Kijk dan op de website van samenwerkingsverband Driegang en samenwerkingsverband Munio. Deze samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor het realiseren van passend onderwijs in onder andere de gemeente Gorinchem. Op de websites van de scholen die daar vermeld staan, is meer informatie te vinden over hoe het onderwijs op deze scholen is samengesteld. In Gorinchem wordt ook middelbaar beroepsonderwijs geboden. Dit doet het Da Vinci College. Op hun website kunt u meer informatie vinden over het onderwijs dat zij bieden.

Aan de basis- en voortgezet onderwijsscholen en het Da Vinci College in Gorinchem zijn enkele jeugdprofessionals vanuit het Sociaal Team Gorinchem gekoppeld. Deze jeugdprofessionals kunnen op verzoek van jongeren, ouders en/of scholen aansluiten bij een overleg, advies geven en informatie uitwisselen met de leerkrachten, docenten, mentoren, intern begeleiders of zorgcoördinatoren als hier toestemming voor is. Wilt u weten welke jeugdprofessional aan de school van uw kind gekoppeld is of vraagt u zich af of het Sociaal Team iets voor u kan betekenen? Dan kunt u dit navragen bij een van hen. In overleg met school, kan er eventueel een verkennend gesprek plaatsvinden met de betrokken jeugdprofessional van de school.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties