Samenwerking met vrijwilligersorganisaties

We werken samen met verschillende vrijwilligersorganisaties in Gorinchem. Samen met u kijken we of één van deze organisaties iets voor u kan betekenen. Uw vraag staat daarin centraal. Deze vrijwilligersorganisaties en het Sociaal Team zijn bekend met elkaar en werken graag samen. Bent u reeds bekend bij één van deze organisaties? Zij kunnen ook met u meedenken of het Sociaal Team iets voor u kan betekenen en u waar nodig helpen met een aanmelding bij het Sociaal Team. De vrijwilligersorganisaties waar wij mee samenwerken zijn: 

Humanitas Gorinchem
Zij bieden verschillende vormen van hulp, bijvoorbeeld laagdrempelige hulp bij de opvoeding of hulp bij uw administratie. Ook heeft Humanitas jongerenmaatjes; jongvolwassenen die getraind zijn om tieners te steunen en zo een echt maatje te zijn.

KLIK Gorinchem
KLIK zet zich in voor de ondersteuning van nieuwkomers in Gorinchem. Er is een maatjesproject en er worden allerlei activiteiten georganiseerd waar nieuwkomers elkaar en andere inwoners van Gorinchem kunnen ontmoeten. KLIK is een initiatief vanuit de Gorinchemse kerken.

Vluchtelingenwerk Gorinchem
De vrijwilligers en professionele beroepskrachten van VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen in Gorinchem. Ze begeleiden bij huisvesting, juridische vragen, integratie en taal. Daarnaast geven ze voorlichting en gastlessen over vluchten.

Samen 1
Samen 1 is een initiatief van ervaringsdeskundigen op allerlei gebieden. Samen 1 biedt een plek waar ieder mens welkom is. Maar vooral gericht op mensen die het soms iets harder nodig hebben. Hulp vragen of bieden, praktisch, of juist even een luisterend oor. Samen 1 wil eenzaamheid bestrijden. Er is een inloop, er worden trainingen gegeven en activiteiten voor kinderen georganiseerd. Ook wordt er kleding, speelgoed en kleine huisraad ingezameld voor minima.

Speelgoedbank Gorinchem
De speelgoedbank is er voor minimagezinnen. Gezinnen die zich aanmelden bij de speelgoedbank, mogen enkele keren per jaar speelgoed voor de kinderen komen uitzoeken. De speelgoedbank helpt ook bij het verzorgen van traktaties voor verjaardagen en bij kinderfeestjes. Ook verzorgingsproducten kunnen worden verstrekt door de speelgoedbank.

Bibliotheek AanZet (centrum)
In de bibliotheek kunt u (natuurlijk) boeken lenen en lezen. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden. Daarnaast worden er in de bieb dagelijks allerlei activiteiten georganiseerd. Zo organiseert de LimonadeBrigade er inloopochtenden voor ouders en kinderen, zijn er voorleesuurtjes voor kinderen van verschillende leeftijden en worden er activiteiten georganiseerd voor kinderen en volwassenen. Denk hierbij aan een handwerkcafé, de CoderDojo waar kinderen onder begeleiding leren programmeren en activiteiten gericht op het leren en oefenen van de Nederlandse Taal. 

LimonadeBrigade
De LimonadeBrigade is er voor opvoeders en opgroeiers. De LimonadeBrigade is een lokaal team van ouders en professionals die allemaal samenwerken aan hetzelfde doel: ieder kind uit Gorinchem krijgt de kans om uit te groeien tot een krachtig mooi mens. De LimonadeBrigade biedt een team van ouders en professionals die klaar staan voor ouders die op welke manier dan ook contact  willen voor een kletspraatje, hart onder de riem, bak legen (ventileren/relativeren).

De Limonadebrigade organiseert verschillende activiteiten voor ouders en kinderen. Voorbeelden daarvan zijn de mama-, baby- en peutercafé’s; inloopochtenden waarbij u andere ouders en kinderen kunt ontmoeten, ervaringen kunt delen en inspiratie op kunt doen over opvoedthema’s. Ook organiseren zij leuke activiteiten voor kinderen en lenen ze speelboxen uit.  Een groot deel van de activiteiten wordt georganiseerd in de bibliotheek van Gorinchem. Via Social Media bieden ze ouders informatie, inspiratie en een hart onder de riem.

Natuurcentrum Gorinchem
Het Natuurcentrum Gorinchem ligt in het stadspark Gijsbert van Andelpark in de Gildenwijk. Hier vindt u onder andere de kinderboerderij, lunchroom en een natuurspeeltuin. Er worden activiteiten georganiseerd in het kader van Natuur- en Milieuedicatie. Met projecten zoals Afvalvrije Scholen en Eco Schools geven ze educatie over duurzaamheid aan jong en oud. In de lunchroom wordt vooral gewerkt. met duurzame en lokale producten en leveranciers. Het natuurcentrum is iedere dag geopend van 9.00 tot 17.00 uur en gratis toegankelijk.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties