School

Wanneer je nog geen diploma hebt, ben je leerplichtig tot je 21 jaar bent of een niveau 2 diploma hebt. Dit heet werkleerplicht. Je kunt kijken bij het Da Vinci college voor een opleiding. 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties