Senioren en veiligheid

Als senior hebt u wellicht het gevoel, dat u meer kans maakt om slachtoffer te worden van criminaliteit. Deze gevoelens kloppen echter niet met de werkelijkheid. Politiecijfers geven aan dat senioren juist minder vaak slachtoffer zijn van een misdrijf dan andere leeftijdsgroepen. Soms gaat het toch niet goed en zijn er specifieke vormen van ouderenmishandeling. Als u zorgen heeft over u zelf of anderen dan kunnen de ouderen adviseurs van het Sociaal Wijkteam u helpen. Bel, mail ons of loop binnen bij een van onze spreekuren.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties