Toeslagen

Heeft u vragen over toeslagen, kijkt u dan eerst op de site https://www.belastingdienst.nl/

Komt u hier niet uit dan kunt u contact opnemen met het sociaal team of Avres.  Ook kunt u op het wekelijks spreekuur langs komen in Wijkcentrum Rozenobel Dukatenplein 2, 4205 GE Gorinchem. Elke donderdag van 9.00 – 11.30 uur.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties