Verplaatsing spreekuur Bureau Sociaal Raadslieden

Vanaf heden is het spreekuur verplaatst van De Rozenobel naar de Spijksedijk 28, 4207 GN Gorinchem. Iedere donderdag is zij aanwezig op de locatie van het Sociaal team van 9.30 tot 13.30 uur.

  • U kunt een afspraak maken via het telefoonnummer 088-123  70 11

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties