Video home training (VHT)

Video-hometraining (VHT) is een vorm van begeleiding voor gezinnen met problemen in de opvoeding. Bijvoorbeeld wanneer het kind extra kwetsbaar is door specifieke ontwikkelingsproblemen, ouders niet weten wat hun kind nodig heeft aan ondersteuning en leiding, broertjes en zusjes die extra steun nodig hebben om samen te kunnen spelen en praten of dat er door allerlei tegenslag onvoldoende aandacht en energie is voor de opvoeding. Ook als ouders  in een negatieve spiraal komen met hun kinderen en niet weten hoe dit om te zetten naar positief ouderschap, kan VHT duidelijkheid geven.

Hoe werkt het?

Door analyse van korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis wordt zichtbaar wat nog goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden. De video-opnames worden door de Video Home trainer samen met de ouders besproken, met als doel de ouders zicht geven op het functioneren en de behoeftes van het kind. Hierdoor zijn ouders (weer) beter in staat het kind op een positieve manier te ondersteunen bij de ontwikkeling. De ervaring wijst uit dat de meeste ouders bij het terugkijken van de beelden zelf, met behulp van de video en tips, goed kunnen zien wat hun kind nodig heeft. Vervolgens kunnen ouders (beter) omschrijven hoe zij hun eigen handelen kunnen afstemmen op de behoeftes van hun kind(eren).

Er kan ook sprake zijn van een combinatie van problemen. Bijvoorbeeld in de communicatie, het dagelijks gezinsleven en op school. Het bekijken van de videobeelden geeft ouders vrijwel altijd weer een helder beeld van datgene wat nog wel goed loopt in de opvoeding en maakt het mogelijk dat zij hun kind met ‘andere ogen’ bekijken. In overleg met de Video Home Trainer kunnen zij vervolgens omschrijven hoe zij hun kinderen de stimulans, steun en leiding kunnen geven die zij nodig hebben. In de vervolg video-opname(s) krijgen ouders letterlijk en figuurlijk de ontwikkeling van hun kinderen ‘in beeld’. Hierdoor komt het genieten ook weer op gang.

Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Atie Bakker, te bereiken via 06-21222822.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties