Video home training (VHT)

Video-hometraining (VHT) is een vorm van begeleiding voor gezinnen met problemen in de opvoeding. Bijvoorbeeld wanneer het kind extra kwetsbaar is door specifieke ontwikkelingsproblemen ouders niet duidelijk hebben wat het kind nodig heeft aan ondersteuning en leiding broertjes en zusjes extra steun nodig hebben om samen te kunnen spelen en praten er door allerlei tegenslag onvoldoende aandacht en energie is voor de opvoeding en als ouders  in een negatieve spiraal komen met hun kinderen en niet weten hoe dit om te zetten naar positief ouderschap.

Hoe werkt het?

Door analyse van korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis,(vaak een eetmoment) wordt zichtbaar wat nog goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden. De video-opnames worden door de Video Home trainer samen met de ouders besproken en geanalyseerd, met als doel de ouders helder zicht te geven op het functioneren en de behoeftes van het kind. Hierdoor zijn de ouders (weer) beter in staat het kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn ontwikkeling. De ervaring wijst uit dat de meeste ouders bij het terugkijken van de beelden, zelf (met behulp van micro-analyse van de beelden) goed kunnen zien wat hun kind nodig heeft en vervolgens kunnen formuleren hoe zij hun eigen handelen kunnen afstemmen op de behoeftes van hun kind(eren).

Er kan ook sprake zijn van een combinatie van problemen. Bijv. in de communicatie tussen ouders en kinderen, in de organisatie van het dagelijks gezinsleven en in het functioneren op school.
De micro-analyse van videobeelden geeft ouders vrijwel altijd weer een helder beeld van datgene wat nog wel goed loopt in de opvoeding en maakt het mogelijk dat zij hun kind met ‘andere ogen’ bekijken. In overleg met de Video Home Trainer kunnen zij vervolgens concreet formuleren hoe zij hun kinderen die stimulans, steun en leiding kunnen gaan geven, die nodig is. In de vervolg video-opname(s) krijgen ouders letterlijk en figuurlijk de ontwikkeling van hun kinderen ‘in beeld’. Een belangrijk nevenaspect daarbij is dat het genieten ook weer op gang komt.  

Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Atie Bakker via: 06-21222822.

Bij u in de buurt

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties