Wat is schoolmaatschappelijk werk?

Aan iedere basisschool in Gorinchem is een schoolmaatschappelijk werker (SMW) verbonden. Soms kan het zo zijn dat u zich zorgen maakt om uw kind of u wilt gewoon iets bespreken. U kunt hierbij denken aan opvoedvragen, ontwikkeling van uw kind, gedragsproblemen en zaken die van invloed kunnen zijn op het welzijn van uw kind (echtscheiding, rouwverwerking, omgaan met pesten).

Bij het schoolmaatschappelijk werk kunt u terecht voor begeleiding, ondersteuning en advisering aan ouders, school en aan de kinderen zelf. Wij zijn onderdeel van het sociaal team. Indien nodig hebben wij korte lijnen met hulpverleners met verschillende achtergronden, die van toepassing zijn op alle gebieden en leeftijden. Wij bespreken het altijd eerst met ouders voor we met iemand overleggen en/of doorverwijzen. 

Voorbeelden van hulpvragen

 • Mijn kind (9 jaar) wordt vaak gepest en komt vaak overstuur thuis. Wat kan ik daaraan doen?
 • Mijn kind (7 jaar) heeft vaak ruzie op school en thuis. Ze is opvliegend en gaat vaak de strijd met mij aan. Hoe kan ik zorgen dat ze rustig reageert?
 • De tante van mijn kind (11 jaar) is pas overleden. Ze wil er niet over praten en is erg teruggetrokken. Hoe kan ik daar het beste mee omgaan?
 • Als mijn kind (8 jaar) na het weekend bij zijn vader is geweest, is er geen land met hem te bezeilen. Met zijn vader kan ik er niet over praten. Wat nu?

Informatie en aanmelden

Informatie over schoolmaatschappelijk werk of aanmelden kan via de leerkracht of intern begeleider van de school. Hieronder vindt u een overzicht van de schoolmaatschappelijk werkers en de scholen waar zij aan verbonden zijn. 

 

Atie Bakker - 0621222822
Atie.bakker@stgorinchem.nl

 • KBS Mariengaarde       
 • Daltonschool de Poorter     
 • CBS de Tamboerijn     
 • OBS de Tweemaster    
 • OBS JP Waale
 • OBS Anne Frank
 • Jenaplanschool
 • SBO de Rotonde 
 • ZML de Kleine Wereld
 • SBO Beatrix de Burcht

 

Janneke de Ruijter - 0625594331
janneke.deruijter@stgorinchem.nl 

 • CBS Samen Onderweg
 • OBS de Graaf Reinaldschool
 • IKC Merweplein
 • Ds. Koelmanschool
 • De Regenboog

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties