Wmo en zorgaanbieders

Het kan zijn dat uw gezondheid problemen geeft in het huishouden of op het gebied van uw beperking. Bent u op zoek naar hulp hierbij? Dan kunt u terecht bij de Wmo van de gemeente Gorinchem. Hier kunt u een aanvraag doen voor huishoudelijke ondersteuning of begeleiding. Na een aanvraag neemt de medewerker contact met u op. In deze lijst staan de organisaties die binnen Gorinchem huishoudelijke ondersteuning of begeleiding bieden.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties