Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke klachten kunnen op verschillende manieren voorkomen, deze kunnen samenhangen met uw psychische gezondheid of van medische aard zijn. Wij adviseren u deze klachten altijd te bespreken met uw huisarts. Deze kan een inschatting maken van de aard van uw klachten en zo nodig verwijzen naar het sociaal team. 

Het kan zijn dat uw lichamelijke klachten al bekend zijn bij de huisarts. Soms is het fijn om dan ondersteuning te krijgen bij hoe u hiermee kunt functioneren in het dagelijks leven. Daarvoor kunt u zelf contact met ons opnemen.

Zie onderstaande links voor overige informatie. 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties